Censorkorpset for ARTS uddannelser
c/o Aarhus Universitet, Nordre Ringgade 1 - 8000 Århus C - 8715 0000 - censor.arts@au.dk

Nyttige links

Herunder finder du links de relevante bekendttgørelser, samt links til de enkelte uddannelsesinstitutioners censorportaler

Censorinformation på AU

http://arts.au.dk/uddannelse/censor/

Censorinformation på ITU

https://www.itu.dk/om-itu/information-til-censorer

Censorinformation på KU

https://censorportal.hum.ku.dk/

Censorbekendtgørelsen

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/458

Eksamensbekendtgørelsen

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/22

Karakterbekendtgørelsen

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=167998

Styrelsen for Forskning og Uddannelses censorkursus

https://studie.smartlearning.dk/local/pxeasylogin/