Au logo
Censorkorpset for ARTS uddannelser
c/o Aarhus Universitet, Nordre Ringgade 1 - 8000 Århus C - 8715 0000 - censor.arts@au.dk

Lovgrundlag

Links til materiale vedr. de enkelte uddannelser som f.eks. uddannelsesbekendtgørelse, prøvebekendtgørelse, findes på Arts' hjemmeside til censorer:

http://arts.au.dk/uddannelse/censor/