Au logo
Censorkorpset for ARTS uddannelser
c/o Aarhus Universitet, Nordre Ringgade 1 - 8000 Århus C - 8715 0000 - censor.arts@au.dk


Censorkorpsene ved Arkæologi og Censorkorpset ved Informationsvidenskab og Interaktive Medier

På disse sider finder du censorkorpsenes digitale løsning for censorallokering: Censor IT.

Alle censuropgaver bliver fra 1. april 2018 formidlet gennem Censor IT, og alle censorer skal kun påtage sig censuropgaver, der er formidlet gennem Censor IT. Systemets udpegningsrutiner følger bekendtgørelsernes bestemmelser og svarer derfor til censorformandskabets udpegning.


Beskikkelsesperiode 2018-2022

Indeværende beskikkelsesperiode udløber d. 31. marts 2018. Der har været mulighed for at ansøge om beskikkelse for perioden d. 1. april 2018 til 31. marts 2022. Ansøgninger er behandlet af censorformandskabet og indstillet til Uddannelses- og Forskningsministeriet, som herefter har truffet den endelige afgørelse vedrørende beskikkelse inden periodens start d. 1. april 2018.


Kontakt

Har du spørgsmål, kan du kontakte Mette Sophia Bøcher Rasmussen på censor.arts@au.dk eller tlf.: 8715 2801.