Censorkorpset for ARTS uddannelser
c/o Aarhus Universitet, Nordre Ringgade 1 - 8000 Århus C - 8715 0000 - censor.arts@au.dk

Interesseret i at blive censor?

Her kan du registrere, hvilke(t) censorkorps på ARTS uddannelserne, du er interesseret i at blive censor i. Når der kan søges om beskikkelse som ekstern censor, vil du modtage besked pr. mail.

Udfyld felterne ’Navn’ og ’Mailadresse’ og marker hvilke(t) censorkorps, du er interesseret i.

Tryk derefter på ’Registrer’.

Ansøgningsskemaet vil være åbent i forbindelse med ny- og evt. efterbeskikkelse.

For mere information om beskikkelsesperioder m.v. - klik her.

*Censorkorps

Data opbevares i Censor-IT i overensstemmelse med GDPR, og slettes når der er afsendt besked om den/de valgte uddannelse(r).